Începuturile

Aflată la 30 de kilometri distanță față de Bucureștiul actual, comuna Herăști a purtat de-a lungul timpului mai multe nume – Ferești, Fierești, Fierăști, Chierești, Hierăști, Hierești, Hărești, Herești. Aflată pe cursul Argeșului, locuirea în zonă începe încă din perioada neolitică, acum 7500 de ani. Pe raza localității Herăști, în punctul la Grădina IAS, situat la nord de râul Argeș și la est de satul Herăști, a fost descoperită în anii 1960 de către arheologul Eugen Comșa o așezare din Neoliticul Mijlociu, cultura Boian. Tot aici sunt documentate urmele unei necropole din secolul IV d. Hr. din perioada romană târzie.  

Istoria scrisă a locului începe cu Stan din Fierești, menționat într-un document din 1602, care deschide genealogia vestiților boieri Năsturel.  Octav George Lecca scrie că multe dintre numele de familie s-au format de la moșiile pe care le stăpâneau boierii (Lecca, 1911, p. VI). Tot Lecca ne spune de originea boierului moșiei – comite Hiera sau Henric Năsturel, venit din Ungaria în secolul al XIV-lea, ai cărui urmași vor lua numele locului – Herescu (p. 65).

Generalul PV Năsturel, în biografia boierilor Năstureli (1909, p. 3), menționează că până în anul 1602 boierii din Fierăști sunt cunoscuți în documente cu numele de botez și numele satului lor Ot Fierăști, primul care se iscălește cu numele familiei fiind Marele Logofăt Radu, socru al lui Matei Basarab – ”Năsturel ot Fierăști”. De la Radu toți urmașii lui iau numele de Năsturel, nume ce nu va lipsi de pe actele lor, cel de ”ot Fierăști”. Tot el amintește de numele purtat de sat înainte de 1500 – Hărășt, Hărești, Fierăști.

Bibliografie:

Octav George Lecca, Genealogia a 100 de case din Țara Românească și Moldova, București, 1911

Generalul PV Năsturel, Originea boerilor Năstureli. Studiu istorico-genealogic  în Revista pentru Istorie, Archeologie și Filologie, vol. X, București, 1909

Cu mulțumiri www.dacoromanica.ro

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: